Marin Terpstra


Politiek Filosoof

Marin Terpstra (1954) studeerde wijsbegeerte aan de (voorheen Katholieke, nu) Radboud Universiteit Nijmegen met als hoofdvak sociale en politieke wijsbegeerte.

Hij verricht onderzoek op het gebied van de filosofie van bestuur en beleid, de filosofie van Spinoza en de geschiedenis van de verhouding tussen het politiek en religie, met nadruk op ‘politieke theologie’.

Hij publiceerde teksten op het gebied van de politieke filosofie, in het bijzonder over Hobbes, Spinoza, Nietzsche, Schmitt, Bataille en Taubes. In 2016 verscheen zijn boek Omstreden Moderniteit, waarin hij laat zien dat de moderniteit zelf wezenlijk omstreden is.

Producten

You need to install and activate the WooCommerce Shop Plugin to display WooCommerce Products