OVER ONS

Uitgeverij Wilde Raven is een onafhankelijke uitgeverij. We geven boeken uit over filosofie, geschiedenis en maatschappij.

Uitgeverij Wilde Raven is opgericht in 2014. Onze passie is het samenbrengen van filosofie en geschiedenis met actuele maatschappelijke onderwerpen, resulterend in prikkelende, inspirerende en uitdagende uitgaven.

Centraal staan bij ons de persoonlijke klik met de auteur, focus op vormgeving die de inhoud weet te benadrukken en de behoefte het wetenschappelijke en publieke debat te voeden.
We werken graag samen met promovendi. Om van proefschriften handelsedities te maken, maar ook bij het redigeren, vormgeven en drukken van het proefschrift zelf.

Daarnaast zetten we onze expertise in om bedrijven en particulieren te ondersteunen bij het verwezenlijken van tekst- en beeldgerelateerde producties.

BOEKEN

You need to install and activate the WooCommerce Shop Plugin to display WooCommerce Products

AUTEURS

Marin Terpstra

Tim Houwen

Evert van der Zweerde

Wil Heeffer

Judith Martens

Lars Cornelissen

Hoelang pikken we het nog?
is een stevig politiek pamflet dat de lezer
tot keuzes dwingt. Accepteren we de sociale erosie die de grondvesten van onze
gemeenschap aantast of kiezen we voor het herijken van onze betrokkenheid?

*Harry van Bommel, Tweede Kamerlid SP